در حالی که پلیس اعلام کرده جریمه ۵۱۰ هزار تومانی در انتظار نقض کنندگان محدودیت های کرونایی و مقررات منع رفت‌وآمد خواهد بود، برخی از مردم با پرداخت این جریمه همچنان به سفرهای کرونایی خود ادامه دادند، موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد….

در حالی که پلیس اعلام کرده جریمه ۵۱۰ هزار تومانی در انتظار نقض کنندگان محدودیت های کرونایی و مقررات منع رفت‌وآمد خواهد بود، برخی از مردم با پرداخت این جریمه همچنان به سفرهای کرونایی خود ادامه دادند، موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.