معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری کارگاه تخصص مهارت ها، آداب و رفتار حرفه ای در صنعت گردشگری به همت مرکز گردشگری سهند وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان و همکاری شهرداری منطقه ۸ تاریخی فرهنگی تبریز خبر داد….

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری کارگاه تخصص مهارت ها، آداب و رفتار حرفه ای در صنعت گردشگری به همت مرکز گردشگری سهند وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان و همکاری شهرداری منطقه ۸ تاریخی فرهنگی تبریز خبر داد.