فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس سینمای ایران کارگاه «فیلمنامه‌نویسی» را از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ بهمن‌ماه در جزیره کیش برپا می‌کند.

فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس سینمای ایران کارگاه «فیلمنامه‌نویسی» را از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ بهمن‌ماه در جزیره کیش برپا می‌کند.