کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان شهریار
کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان شهریار

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد. شهریاریها به نقل روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ در راستای تقویت وآموزش برنامه عملی شیر مادر ،  کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان برگزار شد.  این کارگاه که با تدریس فلاح […]

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد.
شهریاریها به نقل روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ در راستای تقویت وآموزش برنامه عملی شیر مادر ،  کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان برگزار شد.
 این کارگاه که با تدریس فلاح زاده کارشناس شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه و تعداد ۱۹ نفر از مربیان کلاس آمادگی زایمان شهرستان شهریار ، ملارد و قدس برگزار شد آموزش عملی شیر مادر از قبیل دوشیدن شیر ، نوزاد نارس ، تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد آموزش داده شد .