کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان شهریار

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد. شهریاریها به نقل روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ در راستای تقویت وآموزش برنامه عملی شیر مادر ،  کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان برگزار شد.  این کارگاه که با تدریس فلاح […]

کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد.
شهریاریها به نقل روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار؛ در راستای تقویت وآموزش برنامه عملی شیر مادر ،  کارگاه عملی شیر مادر ویژه مربیان کلاس آمادگی زایمان برگزار شد.
 این کارگاه که با تدریس فلاح زاده کارشناس شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه و تعداد ۱۹ نفر از مربیان کلاس آمادگی زایمان شهرستان شهریار ، ملارد و قدس برگزار شد آموزش عملی شیر مادر از قبیل دوشیدن شیر ، نوزاد نارس ، تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد آموزش داده شد .