پس از جدایی یورگن لوکادیا مهاجم هلندی تیم پرسپولیس، مدیران این باشگاه به فکر جذب مهاجم جدید خارجی افتادند و در نهایت یک برزیلی را جایگزینش کردند….

پس از جدایی یورگن لوکادیا مهاجم هلندی تیم پرسپولیس، مدیران این باشگاه به فکر جذب مهاجم جدید خارجی افتادند و در نهایت یک برزیلی را جایگزینش کردند.