پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان گفت: در صحنه اخراج علیرضا بیرانوند یک بازیکن پرسپولیس در وسط زمین شرایطی داشت که شاید آفساید را پر می‌کرد اما کمک داور جای درستی نداشت….

پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان گفت: در صحنه اخراج علیرضا بیرانوند یک بازیکن پرسپولیس در وسط زمین شرایطی داشت که شاید آفساید را پر می‌کرد اما کمک داور جای درستی نداشت.