حیدر سلیمانی، کارشناس داوری فوتبال کشورمان اعتقاد دارد جاگیری اشتباه کمک داور باعث شد تا سرخ‌پوشان ۱۰ نفره شوند.

حیدر سلیمانی، کارشناس داوری فوتبال کشورمان اعتقاد دارد جاگیری اشتباه کمک داور باعث شد تا سرخ‌پوشان ۱۰ نفره شوند.