اقتصادنیوز: در پی تعرض تعدادی از عناصر معاند به سفارت ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

اقتصادنیوز: در پی تعرض تعدادی از عناصر معاند به سفارت ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.