تولید ورق‌های کاتدی مس در کارخانه معدنی و متالورژی اورال در روسیه انجام می‌شود.

تولید ورق‌های کاتدی مس در کارخانه معدنی و متالورژی اورال در روسیه انجام می‌شود.