سرمربی تیم فوتبال وردربرمن که به جعل کارت تزریق واکسن کرونا متهم شده است، برای جلوگیری از تشدید آشفتگی وضعیت این باشگاه از سمت خود استعفا کرد….

سرمربی تیم فوتبال وردربرمن که به جعل کارت تزریق واکسن کرونا متهم شده است، برای جلوگیری از تشدید آشفتگی وضعیت این باشگاه از سمت خود استعفا کرد.