جانشین سازمان وظیفه عمومی انتظامی کشور درباره ارائه کارت تزریق واکسن کرونا برای مشمولان سربازی توضیح داد.

جانشین سازمان وظیفه عمومی انتظامی کشور درباره ارائه کارت تزریق واکسن کرونا برای مشمولان سربازی توضیح داد.