دانشجوی ۱۸ ساله‌ فسایی با سرمایه ۳۰۰ هزار تومانی برای همشهریان خود اشتغال‌زایی کرده است.

دانشجوی ۱۸ ساله‌ فسایی با سرمایه ۳۰۰ هزار تومانی برای همشهریان خود اشتغال‌زایی کرده است.