رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۶۸ طرح پژوهشی در رابطه با بیماری کرونا با رویکرد طب سنتی مورد بررسی نهایی قرار گرفته است و از این میان ۱۷ طرح موفق به اخذ مجوز های لازم برای انجام کار آزمایی بالینی شده است‌….

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۶۸ طرح پژوهشی در رابطه با بیماری کرونا با رویکرد طب سنتی مورد بررسی نهایی قرار گرفته است و از این میان ۱۷ طرح موفق به اخذ مجوز های لازم برای انجام کار آزمایی بالینی شده است‌.