یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: با آمدن نخست وزیر جدید تعارضات سیاسی و اجتماعی، دینی و قومی در رژیم اسراییل بیش از گذشته تقویت می شود و گسست ها و اختلافات داخلی در این رژیم جدی تر می شود. اختلافات موجود به نظر قابل حل نیستند و با توجه به اینکه طیف های تن…

یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: با آمدن نخست وزیر جدید تعارضات سیاسی و اجتماعی، دینی و قومی در رژیم اسراییل بیش از گذشته تقویت می شود و گسست ها و اختلافات داخلی در این رژیم جدی تر می شود. اختلافات موجود به نظر قابل حل نیستند و با توجه به اینکه طیف های تندرو هر کدام سهم می خواهند در آینده شاهد تحولات سیاسی دیگری در رژیم صهیونیستی خواهیم بود.