صادقی در جواب این که اگر او مجری انتقام سخت می‌شد، در پاسخ به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی چه می‌کرد، گفت: «باورتان می‌شود هروقت تصویر ترامپ را می‌بینم به دستش نگاه می‌کنم؟!…

صادقی در جواب این که اگر او مجری انتقام سخت می‌شد، در پاسخ به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی چه می‌کرد، گفت: «باورتان می‌شود هروقت تصویر ترامپ را می‌بینم به دستش نگاه می‌کنم؟!