چین یک شهروند آمریکایی ۷۸ ساله را امروز (دوشنبه) از بابت اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد.

چین یک شهروند آمریکایی ۷۸ ساله را امروز (دوشنبه) از بابت اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد.