ایستگاه فضایی چین معروف به تیان‌گونگ از سه ماژول تشکیل خواهد شد. چین می‌گوید قصد دارد فرایند ساخت آن را تا سال ۲۰۲۳ به‌اتمام برساند.

چین جزئیات برنامه فشرده خود برای ساخت ایستگاه فضایی اختصاصی را اعلام کرد

ایستگاه فضایی چین معروف به تیان‌گونگ از سه ماژول تشکیل خواهد شد. چین می‌گوید قصد دارد فرایند ساخت آن را تا سال ۲۰۲۳ به‌اتمام برساند.