چین می‌گوید درحال ساخت بزرگ‌ترین سیستم صدور هشدار بر اثر زلزله در دنیاست که می‌تواند از خرابی‌ها و تلفات بکاهد.
The post چین بزرگ‌ترین سیستم هشدار زودهنگام زلزله در دنیا را می‌سازد appeared first on دیجیاتو.

چین می‌گوید درحال ساخت بزرگ‌ترین سیستم صدور هشدار بر اثر زلزله در دنیاست که می‌تواند از خرابی‌ها و تلفات بکاهد.

The post چین بزرگ‌ترین سیستم هشدار زودهنگام زلزله در دنیا را می‌سازد appeared first on دیجیاتو.