شرکت دولتی شبکه برق چین به تازگی یک سیستم هوش مصنوعی جدید را معرفی کرده است که مشکلات برق را تنها در مدت سه ثانیه برطرف می‌کند. این پروسه قبلاً شش تا ۱۰ ساعت طول می‌کشید….

شرکت دولتی شبکه برق چین به تازگی یک سیستم هوش مصنوعی جدید را معرفی کرده است که مشکلات برق را تنها در مدت سه ثانیه برطرف می‌کند. این پروسه قبلاً شش تا ۱۰ ساعت طول می‌کشید.