چین هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا اصرار به «تضعیف منافع پکن در هنگ کنگ» داشته باشد، چین نیز اقدامات متقابل انجام می دهد.

چین هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا اصرار به «تضعیف منافع پکن در هنگ کنگ» داشته باشد، چین نیز اقدامات متقابل انجام می دهد.