پیدا کردن یک شهر باستانی یا Ancient City در بازی ماینکرافت می‌تواند پیچیده باشد، اما ارزش جستجو را دارد. مخصوصا با مقدار لوت و پاداش‌هایی که ارائه می‌دهد. شهر باستانی همراه با آپدیت Wild به نسخه 1.19 ماینکرافت اضافه شد. از آن موقع تا به حال، بازیکنان ب…

پیدا کردن یک شهر باستانی یا Ancient City در بازی ماینکرافت می‌تواند پیچیده باشد، اما ارزش جستجو را دارد. مخصوصا با مقدار لوت و پاداش‌هایی که ارائه می‌دهد. شهر باستانی همراه با آپدیت Wild به نسخه 1.19 ماینکرافت اضافه شد. از آن موقع تا به حال، بازیکنان بسیار مشغول جستجو برای یافتن این شهر مرموز هستند تا آیتم‌های باارزش زیادی که آنجا وجود دارند را تصاحب کنند.