با رسیدن فصل سرما بیماری‌های تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا شایع‌تر می‌شوند و ممکن است شما یا اطرافیان‌تان را درگیر کنند.

با رسیدن فصل سرما بیماری‌های تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا شایع‌تر می‌شوند و ممکن است شما یا اطرافیان‌تان را درگیر کنند.