استرس و اضطراب از بیماری همه گیر کرونا مشکلات جدی روحی را رقم می‌زند که لزوم مقابله با آنها ضروری به نظر می‌رسد.

استرس و اضطراب از بیماری همه گیر کرونا مشکلات جدی روحی را رقم می‌زند که لزوم مقابله با آنها ضروری به نظر می‌رسد.