از جی پی اس برای ردیابی دقیق خودرو استفاده می‌شود. استفاده از ردیاب به دلیل آمار بالای سرقت خودرو در ایران ضروری است. از طرفی اگر منزل شما فاقد پارکنیگ است بهتر است که حتما از ردیاب ویژه‌ای استفاده کنید….

از جی پی اس برای ردیابی دقیق خودرو استفاده می‌شود. استفاده از ردیاب به دلیل آمار بالای سرقت خودرو در ایران ضروری است. از طرفی اگر منزل شما فاقد پارکنیگ است بهتر است که حتما از ردیاب ویژه‌ای استفاده کنید.