کیفیت اینترنت پایین نیامده، سطح توقع مردم بالارفته!، بنگاه‌ها چگونه مصوبه دولت را دور می‌زنند، لزوم پیگیری مصوبات استانی و گزارش به مردم، ضبط دولت یا ترخیص خودرو‌های دپو شده، احتمال حصول توافق در هفته آینده، ۹۰ روز گرم بدون خاموشی، نسخه اروپا؛ آری یا خ…

کیفیت اینترنت پایین نیامده، سطح توقع مردم بالارفته!، بنگاه‌ها چگونه مصوبه دولت را دور می‌زنند، لزوم پیگیری مصوبات استانی و گزارش به مردم، ضبط دولت یا ترخیص خودرو‌های دپو شده، احتمال حصول توافق در هفته آینده، ۹۰ روز گرم بدون خاموشی، نسخه اروپا؛ آری یا خیر؟ و داغ خودروی داغون از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.