طالبان روز دوشنبه با نشان دادن بزرگ ‌ترین مرکز عملیاتی سیا در کابل اعلام کرد که نیروهای امریکایی هنگام خروج از افغانستان همه تجهیزات نظامی در این مرکز را منهدم کردند….

طالبان روز دوشنبه با نشان دادن بزرگ ‌ترین مرکز عملیاتی سیا در کابل اعلام کرد که نیروهای امریکایی هنگام خروج از افغانستان همه تجهیزات نظامی در این مرکز را منهدم کردند.