وزرای خارجه مغولستان، ایرلند،بورکینافاسو و اندونزی در پیام های جداگانه اخذ رأی اعتماد و آغاز به کار حسین امیرعبداللهیان را تبریک گفتند.

وزرای خارجه مغولستان، ایرلند،بورکینافاسو و اندونزی در پیام های جداگانه اخذ رأی اعتماد و آغاز به کار حسین امیرعبداللهیان را تبریک گفتند.