نمابنده وزن ۸۲ کیلوگرم ایران چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در تورنمنت رنکینگ کرواسی را بر گردن آویخت و سجاد ایمن‌طلب و پژمان پشتام نیز به ترتیب صاحب مدال های نقره و برنز شدند….

نمابنده وزن ۸۲ کیلوگرم ایران چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در تورنمنت رنکینگ کرواسی را بر گردن آویخت و سجاد ایمن‌طلب و پژمان پشتام نیز به ترتیب صاحب مدال های نقره و برنز شدند.