محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی تلگرامی با عنوان «چند پرسش به بهانهٔ انتشار مستند «کودتای خزنده»» نوشت: به بهانهٔ انتشار مستند «کودتای خزنده» در بی‌بی‌سی فارسی، به نظرم گفتگوی عمومی و واکاوی بیشتر برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند منشأ خیر جمعی باشد: &#…

محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی تلگرامی با عنوان «چند پرسش به بهانهٔ انتشار مستند «کودتای خزنده»» نوشت: به بهانهٔ انتشار مستند «کودتای خزنده» در بی‌بی‌سی فارسی، به نظرم گفتگوی عمومی و واکاوی بیشتر برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند منشأ خیر جمعی باشد: 🔹 چرا فایل  صوتی‌ای که سه‌سال پیش در…