تیم ملی ایران در نیمه مربیان به ازبکستان باخت.

تیم ملی ایران در نیمه مربیان به ازبکستان باخت.