پیش‌بینی های مدیران شهری برای افزایش درآمد از محل شهرسازی محقق نشده و طبق اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر جلسه ای درباره مسائل و مشکلات در حوزه کسب درآمد برگزار شده است….

پیش‌بینی های مدیران شهری برای افزایش درآمد از محل شهرسازی محقق نشده و طبق اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر جلسه ای درباره مسائل و مشکلات در حوزه کسب درآمد برگزار شده است.