رئیس فدراسیون فوتبال گفت: زمین چمن ورزشگاه آزادی خراب است و در کیفیت بازی تأثیر گذاشت.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: زمین چمن ورزشگاه آزادی خراب است و در کیفیت بازی تأثیر گذاشت.