منچستریونایتد فصل جدید را بسیار ضعیف آغاز کرده است.

منچستریونایتد فصل جدید را بسیار ضعیف آغاز کرده است.