با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن دنیای وب، زندگی افراد نیز دچار تحولات اساسی شده است.

با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن دنیای وب، زندگی افراد نیز دچار تحولات اساسی شده است.