با ابلاغ شدن دستور وزارت بهداشت کشور عراق در جهت پذیرفتن مسافران کربلا و نجف از کشورمان، ستاد مقابله با کرونای ایران، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با عزیمت مسافران و زائران به عتبات توافق کرد. …

با ابلاغ شدن دستور وزارت بهداشت کشور عراق در جهت پذیرفتن مسافران کربلا و نجف از کشورمان، ستاد مقابله با کرونای ایران، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با عزیمت مسافران و زائران به عتبات توافق کرد.