در این ویدئو یک آشپز آلمانی نحوه درست کردن پنیر با سیر خشک را در 5 دقیقه به شما یاد می دهد.

در این ویدئو یک آشپز آلمانی نحوه درست کردن پنیر با سیر خشک را در 5 دقیقه به شما یاد می دهد.