یحیی گل محمدی سرمربی‌ پرسپولیس‌ مهاجم‌ صربستانی را پسند کرد قرار است مذاکرات با این مهاجم آغاز شود.

یحیی گل محمدی سرمربی‌ پرسپولیس‌ مهاجم‌ صربستانی را پسند کرد قرار است مذاکرات با این مهاجم آغاز شود.