نویدکیا شاید مربی کم تجربه‌ای باشد، اما او در دوران بازی جز بهترین و فنی‌ترین فوتبالیست‌های شاغل در لیگ ایران بود و از هوش و محبوبیت بالایی برخوردار است….

نویدکیا شاید مربی کم تجربه‌ای باشد، اما او در دوران بازی جز بهترین و فنی‌ترین فوتبالیست‌های شاغل در لیگ ایران بود و از هوش و محبوبیت بالایی برخوردار است.