من برای «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان احترام زیادی قائلم. با این وجود، اگر او هفته جاری بر خلاف میل پرزیدنت بایدن به تایوان سفر کند کاری را انجام خواهد داد که کاملا بی‌پروا، خطرناک و غیر مسئولانه است….

من برای «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان احترام زیادی قائلم. با این وجود، اگر او هفته جاری بر خلاف میل پرزیدنت بایدن به تایوان سفر کند کاری را انجام خواهد داد که کاملا بی‌پروا، خطرناک و غیر مسئولانه است.