حضور قالیباف در جلسه امروز مجلس در حالی است که امروز ، روابط عمومی مجلس اعلام کرده بود باوجود منفی شدن تست کرونا و اُمیکرون رئیس مجلس ، او فردا به سفر از پیش تنظیم و اعلام شده مشهد و لامرد نمی رود زیرا پزشکان توصیه کرده‌اند که فعلا قالیباف « استراح…

حضور قالیباف در جلسه امروز مجلس در حالی است که امروز ، روابط عمومی مجلس اعلام کرده بود باوجود منفی شدن تست کرونا و اُمیکرون رئیس مجلس ، او فردا به سفر از پیش تنظیم و اعلام شده مشهد و لامرد نمی رود زیرا پزشکان توصیه کرده‌اند که فعلا قالیباف « استراحت» کند زیرا «کسالت» دارد.