اپل به همه دارندگان آیفون هشدار می‌دهد که هرگز گوشی‌های خود را نفروشند، چرا که بسیار خطرناک است. مگر اینکه قبل از فروش، به توصیه‌های اپل عمل کنید….

اپل به همه دارندگان آیفون هشدار می‌دهد که هرگز گوشی‌های خود را نفروشند، چرا که بسیار خطرناک است. مگر اینکه قبل از فروش، به توصیه‌های اپل عمل کنید.