چرا شهر های اطراف تهران می خواهند استان شوند؟!
چرا شهر های اطراف تهران می خواهند استان شوند؟!

تقسیم استان تهران به سه بخش مرکزی، غربی و شرقی، ایدهای است که نمایندگان استان آن را طرح کرده و پیگیری میکنند. به گفته این نمایندگان، طرح مذکور توزیع نامتوازن بودجه و امکانات در سطح استان و عدم امکان مدیریت و نظارت کارآمد در همه بخشهای استان، موجب شکلگیری این ایده شده است. حسینعلی گروسی […]

13911123000136_PhotoA

تقسیم استان تهران به سه بخش مرکزی، غربی و شرقی، ایدهای است که نمایندگان استان آن را طرح کرده و پیگیری میکنند. به گفته این نمایندگان، طرح مذکور توزیع نامتوازن بودجه و امکانات در سطح استان و عدم امکان مدیریت و نظارت کارآمد در همه بخشهای استان، موجب شکلگیری این ایده شده است.

حسینعلی گروسی نماینده شهریار، قدس و ملارد، ضرورتهای تقسیم تهران به سه بخش غربی، شرقی و مرکزی را تشریح کرد و گفت: با توجه به اینکه استان تهران 13 میلیون جمعیت دارد و حدود 8.5 میلیون آن در شهر تهران و مابقی در شهرهای اطراف هستند این ضرورت به وجود آمده است.

وی افزود: بسیاری از استانهای کنونی مانند سمنان، ایلام، خراسان شمالی و زیر یکمیلیون نفر جمعیت دارند، در حالی که 4.5 میلیون نفر در شهرهای اطراف تهران زندگی میکنند. در غرب تهران سه میلیون جمعیت فاقد ساختارهای اداری و نظارتی لازم هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ضرورت نظارت بر عملکرد ادارات و ایجاد رضایتمندی برای مردم، توزیع متوازن بودجه و … سبب طرح این ایده شده است که تهران به سه استان غربی، شرقی و تهران بزرگ تقسیم شود.

وی همچنین گفت: اعمال مدیریت صحیح در ادارات اطراف تهران عملاً مقدور نبوده و این به معنای کوتاهی مدیران کل نیست؛ اما گستردگی کار به قدری است که فرصت رسیدگی و سر زدن به همه بخشهای تهران وجود ندارد. به عبارتی میتوان گفت که حوزههای مهمی مانند آموزشوپرورش، ورزش و جوانان، کار و اشتغال و … در اطراف تهران رها شده است.

گروسی با تأکید بر اینکه رها کردن این مسائل در آینده برای شهر تهران نیز یک تهدید به حساب خواهد آمد، گفت: بر پایه این پیشنهاد ادارات کل مستقل در غرب و شرق تهران مستقر میشوند و بودجه و امکانات بیشتری دریافت میکنند.

وی همچنین به برخی مشکلات کنونی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه شاهدیم که کلنگ یک بیمارستان 20 سال قبل زده شده است؛ اما هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. علاوه بر این، در بسیاری از حوزهها سرانه پایینی داریم. در بهداشت و درمان رتبه آخر در سطح کشور را داریم. این در حالی که است که وقتی اسم تهران شنیده میشود، همه تصور میکنند که همه بخشهای آن برخوردار از امکانات هستند.

این نماینده مجلس کم بودن نمایندگان شهرهای استان را یکی دیگر از مسائل قابلتوجه دانست و گفت: حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد با 1.5 میلیون جمعیت یک نماینده در مجلس دارد. رباطکریم با یکمیلیون نفر جمعیت یک نماینده دارد. روشن است که توزیع امکانات، بودجه و حتی نمایندگان در مجلس در تهران متوازن نیست و با جمعیت و ضروریات تناسب ندارد.

وی در خصوص بودجه استان نیز، خراسان را مثال زد و گفت: خراسان شمالی، جنوبی و رضوی مجموعاً 6 میلیون نفر جمعیت و 100 میلیارد تملک دارایی دارد اما تهران با 13 میلیون نفر جمعیت تنها 320 میلیارد تملک دارایی دارد. آمار مقایسهای با استانهای دیگر، نشان میدهد که ما در اطراف تهران از بودجه و مدیریت محروم هستیم.

گروسی افزود: حرف از تهران که میشود به خاطر اقدامات شهرداری تهران، زیباسازیهای انجامشده، ورزشگاههای محلی، پلها و … تصور میشود که همه استان از امکانات برخوردار هستند؛ اما وقتی از تهران خارج میشوید انگار که هزار کیلومتر از پایتخت فاصله گرفتهاید.

نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط و وضعیت مذکور، ضروری است که مسئولان فکری به حال تهران کنند. یا بودجه را بر اساس سرانه بودجهای کشور تخصیص دهند و یا تهران را به سه استان تقسیم کنند تا شهرهای اطراف نیز دیده شود زیرا ما عملاً در سایه شهر تهران فراموششدهایم.

وی در پاسخ به اینکه مسأله تقسیم تهران در چه مرحلهای است، گفت: فعلاً یک ایده است و تبدیل به لایحه نشده است.

گروسی همچنین در مورد اینکه چرا در مجلس طرحی در این خصوص تهیه نمیشود نیز گفت: ما نمیتوانیم در این مورد طرح ارائه کنیم زیرا موضوع بار مالی دارد و در صورت ارائه طرح نیز بر اساس اصل 77 قانون اساسی رد میشود؛ لذا باید در قالب یک لایحه موردبررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که نظر مسئولان اجرایی در مورد این ایده چیست، گفت: مسئولان اجرایی نیز این ضرورت را قبول دارند. در جلساتی که مجمع نمایندگان تهران با رییسجمهور و استاندار تهران داشته به این موضوع پرداختهایم و آنها نیز به این ضرورت واقف هستند؛ اما درگیر بودن در تغییر ساختار تقسیمات کشوری دستشان را بسته است.

وی ضمن تشکر از برخی ادارات کل که مقدمات این کار را فراهم کردهاند، گفت: نیروی انتظامی تهران فرماندهی ویژه غرب و شرق را راهاندازی کرده است. اداره کل اقتصاد و دارایی و برخی از ادارات کل نیز اقداماتی در این خصوص کردهاند که جای تشکر دارد، ولی هنوز هم جای خالی اداره کل آموزشوپرورش، ورزش و جوانان، کار و تعاون و رفاه و … خالی است و انتظار میرود که دولت در این خصوص با شتاب بیشتری کار کند.