در ادامه بیست و یکمین سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی برای شنیدن مشکل بانوی میاندوآبی جلوی پرواز بالگرد را گرفت….

در ادامه بیست و یکمین سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی برای شنیدن مشکل بانوی میاندوآبی جلوی پرواز بالگرد را گرفت.