روح الله فقیهی، تحلیل‌گر امور بین‌الملل با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا ایران برای پیوستن مجدد به مذاکرات هسته ای مردد بود؟ از تندروها بپرسید» در نشریه نشنال اینترست استدلال کرده که ثمربخش بودن این مذاکرات در گرو فهم دلایل دیر پیوستن دولت رئیسی به مذ…

روح الله فقیهی، تحلیل‌گر امور بین‌الملل با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا ایران برای پیوستن مجدد به مذاکرات هسته ای مردد بود؟ از تندروها بپرسید» در نشریه نشنال اینترست استدلال کرده که ثمربخش بودن این مذاکرات در گرو فهم دلایل دیر پیوستن دولت رئیسی به مذاکرات است.