بسیاری از مردم با توجه به وقایع اخیر درباره هوش مصنوعی گوگل، باور دارند که این فناوری خودآگاه شده است. اما واقعیت چیست؟
The post چرا در حالی که هوش مصنوعی هنوز به ادراک نرسیده، مردم چنین تصوری دارند؟ appeared first on دیجیاتو.

بسیاری از مردم با توجه به وقایع اخیر درباره هوش مصنوعی گوگل، باور دارند که این فناوری خودآگاه شده است. اما واقعیت چیست؟

The post چرا در حالی که هوش مصنوعی هنوز به ادراک نرسیده، مردم چنین تصوری دارند؟ appeared first on دیجیاتو.