هفته گذشته با یک خبر بسیار مهم پایان یافت.این خبر که مدتی بود زمزمه های آن از برخی محافل رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی شنیده می شد در آخر هفته گذشته به طور رسمی تایید شد و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تغییر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ان…

هفته گذشته با یک خبر بسیار مهم پایان یافت.این خبر که مدتی بود زمزمه های آن از برخی محافل رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی شنیده می شد در آخر هفته گذشته به طور رسمی تایید شد و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تغییر رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد