با شروع معاملات امروز بازار سهام شاخص کل بازاربیش از ۲٫۵ درصد افت داشت و به یک میلیون و ۶۰۵ هزار واحد رسید. جو هیجانی بازار صف‌های فروش زیادی برای سهم‌های شاخص‌ساز ایجاد کرده است.
نوشته چرا بورس ریزش کرد؟ / وضعیت فعلی تا یک ماه ادامه دارد! اولین بار در…

با شروع معاملات امروز بازار سهام شاخص کل بازاربیش از ۲٫۵ درصد افت داشت و به یک میلیون و ۶۰۵ هزار واحد رسید. جو هیجانی بازار صف‌های فروش زیادی برای سهم‌های شاخص‌ساز ایجاد کرده است.
نوشته چرا بورس ریزش کرد؟ / وضعیت فعلی تا یک ماه ادامه دارد! اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.