کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: خارج شدن ترامپ از تعهدات تولید و کاربری موشک‌های با برد متوسط، روابط دو کشور روسیه و آمریکا را از لحاظ قدرت تسلیحاتی به هم ریخت….

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: خارج شدن ترامپ از تعهدات تولید و کاربری موشک‌های با برد متوسط، روابط دو کشور روسیه و آمریکا را از لحاظ قدرت تسلیحاتی به هم ریخت.