یکی از شاهزادگان سعودی با تشریح دلیل لغو سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان، اعلام کرد که ریاض زیر بار دیکته احدی نمی رود.

یکی از شاهزادگان سعودی با تشریح دلیل لغو سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان، اعلام کرد که ریاض زیر بار دیکته احدی نمی رود.