الجزیره و میدل ایست مانیتور در یادداشت‎هایی با اشاره به اینکه توافق موسوم به عادی سازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلافات کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی را به طور کامل حل نمی‎کند، امضای توافق میان امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی را یک خیان…

الجزیره و میدل ایست مانیتور در یادداشت‎هایی با اشاره به اینکه توافق موسوم به عادی سازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلافات کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی را به طور کامل حل نمی‎کند، امضای توافق میان امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی را یک خیانت آشکار به فلسطین توصیف کردند.